Analyseert en controleert uw verzekeringen en stuurt aan met eerlijk advies.

Schade

U kent deze ook: “Nee, die schade is nu net weer niet gedekt onder uw polis”. Neemt u daar zonder meer genoegen mee na jarenlang premie te hebben betaald? Laat LJ RMiA er eens naar kijken. Wellicht vinden wij voldoende argumenten om de verzekeraar ervan te overtuigen dat de schade wel is gedekt onder de polis. Zoals de contra-expert voor uw belangen opkomt, zo komt ook de Contra Makelaar voor uw belangen op.