Analyseert en controleert uw verzekeringen en stuurt aan met eerlijk advies.

Disclaimer

LJ Registermakelaars in Assurantiën B.V. besteedt veel zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Het is desondanks mogelijk dat zich op de website verouderde, incomplete en/of incorrecte informatie bevindt. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. LJ Registermakelaars in Assurantiën B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die de gebruiker van deze site op welke manier ook lijdt als gevolg van het raadplegen van de site en het gebruik maken van de informatie daarop. Ook bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt LJ Registermakelaars in Assurantiën B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.