Analyseert en controleert uw verzekeringen en stuurt aan met eerlijk advies.

Referenties

Wij horen regelmatig leuke verhalen van onze klanten over ons bedrijf en dat willen wij graag met u delen. Wij horen ook graag uw mening. Vul hier uw eigen reactie in.

"Zinvolle check op onze polissen" Dirk-Jan van Kampen (Directeur Kwakernaat & Tromp Accountants en Belastingadviseurs B.V.)

Recent hebben wij in goed onderling overleg met onze huidige tussenpersonen een check op de lopende polissen laten uitvoeren door LJ Registermakelaars in Assurantiën. Deze werkzaamheden hebben ertoe geleid dat er inmiddels meerdere zaken zijn aangepast in lopende polissen. Dit betrof niet alleen het herstellen van onjuistheden, maar ook het aanvullen van polissen naar de actuele stand van zaken (verhoging of verlaging van verzekerde sommen) alsmede het klaar zetten van diverse polissen voor een premiecheck op de eerstvolgende vervaldatum. De check heeft dus voor ons meerdere voordelen opgeleverd. Bij dit alles is er steeds sprake geweest van een open en heldere verslaglegging en communicatie, zowel naar ons toe als naar de bestaande tussenpersonen. Wij hebben het professionele optreden van LJ Registermakelaars in Assurantiën dan ook zeker als positief ervaren zonder dat de relatie met de bestaande tussenpersonen is aangetast.

"Heel tevreden over rapportage en plan van aanpak" Jos Verweij (Verweij Vastgoed Beheer, beheerder van C.V. Boelhouwer von Kreek)

Ik heb Lourens de Knegt gevraagd om de verzekeringsportefeuille van een bij ons in beheer zijnde Vastgoedbeleggings-C.V. te controleren om van een onafhankelijke derde te horen of de polissen wel 100% in orde waren, aangezien ik daar mijn twijfels over had. Aan de hand van een zeer gedetailleerde rapportage heeft Lourens aangetoond dat er nogal wat zaken voor verbetering vatbaar zijn, hoe deze verbeteringen het beste gerealiseerd kunnen worden en wat daarvan het voordeel is, zowel waar het over zekerheid gaat als ook in financieel opzicht. Ik ben zeer content met de manier waarop Lourens dit heeft aangepakt en de gedegen rapportage die hij heeft gemaakt. De rapportage verschaft ons de duidelijkheid die wij voorheen niet hadden, inclusief een plan van aanpak om verbetering te realiseren.
Jos Verweij
Verweij Vastgoed Beheer, beheerder van C.V. Boelhouwer von Kreek
 

"Erg tevreden over het resultaat" Jan Willem Pons (Automobielbedrijf J.W. Pons Zwijndrecht)

Als zelfstandige Daihatsu dealer heb ik een vrij uitgebreid pakket aan verzekeringen om mij voor de nodige risico’s – die nu eenmaal gepaard gaan met een eigen bedrijf - in te dekken. Om zeker te weten dat mijn dekking voldoende is èn dat ik hiervoor ook niet te veel betaal, heb ik LJ RMiA gevraagd om mijn polissen (waaronder ook mijn privé zaken) door te nemen. Ik ben erg tevreden over het resultaat hiervan. Aan de hand van een duidelijke en vooral ook onafhankelijke rapportage heeft Lourens de Knegt mij laten zien dat ik me geen grote zorgen hoef te maken, maar dat er nog wel wat zaken voor verbetering vatbaar zijn. Deze zaken kan ik nu gemakkelijk met mijn huidige tussenpersoon bespreken, zodat mijn pakket aan verzekeringen zondere enige verdere rompslomp kan worden geoptimaliseerd. Ik raad alle ondernemers dan ook aan om een dergelijke analyse door LJ RMiA te laten uitvoeren.

"Een fantastische service" Bart van Esch (BE Interactive)

Als groeiend reclamebureau groeien ook de lasten mee, dus voor ons een goede reden om te kijken of we niet teveel betaalden voor onze verzekeringsportefeuille en of de huidige verzekeringen toereikend waren m.b.t. de groei die we hebben doorgemaakt. We zijn toen in contact gekomen met Lourens en hebben hem de vraag gesteld of hij eens kritisch kon kijken naar onze uitgaven m.b.t. onze verzekeringsportefeuille. We hebben verder een goede relatie met onze verzekeringsagent en wilde hem daarin ook niet passeren. Vandaar ook dat Lourens zelf voorstelde om het in samenwerking te doen met onze huidige agent. Dit is naar mijn mening zeer goed verlopen zonder scheve gezichten te krijgen. Er werd snel gehandeld en we hebben op sommige vlakken toch onze portefeuille kunnen verbeteren en kosten kunnen besparen. Al met al een fantastische service en goed gehandeld!